Dzisiaj jest środa, 30 listopada 2022 r.
Imieniny: Justyna, Andrzej, Konstanty

FRAGMENT SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE)

z wykonania zadania publicznego
Rynek kapitałowy dla licealisty.
(nazwa zadania)
w okresie od 14 września 2010 r. do  31 grudnia 2010
określonego w umowie nr BE/B/V/2/9/1/U-512/248/2010/NGO
zawartej w dniu 14 września 2010 r. pomiędzy
Biuro Edukacji m.st. Warszawy a Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja
(nazwa organu zlecającego)                (nazwa organizacji pozarządowej)
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Zakładane cele w zakresie zdobycia podstawowych informacji z zakresu rynku kapitałowego i samodzielnego inwestowania zostały osiągnięte. Przyszli inwestorzy uczestniczyli w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (Kluby: Kociepenciory, Malaga, Klub Prezesów). Niektórzy uczniowie założyli konta i inwestowali w Grze Giełdowej na portalu Onet.
Promocja programu wśród nauczycieli przedsiębiorczości warszawskich liceów powinna zaprocentować w następnej jego edycji.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców

Uczniowie zapoznali się z instrumentami i produktami (akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, derywaty, lokaty bankowe, waluty) oraz funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce i na świecie. Przedstawione zostało ryzyko inwestowania w różne instrumenty finansowe. Na zajęciach przeprowadzono ćwiczenia w budowie i zarządzaniu różnymi portfelami.
W trakcie zajęć korzystaliśmy z konspektów zajęć, kserowanych materiałów z gazety giełdy „Parkiet” (analizy tygodniowe, komentarze dotyczące rynku akcji i kontraktów terminowych oraz tabele z akcjami) – Przykłady znajdują się na załączonej płytce CD.W zajęciach giełdowych wykorzystano analizę techniczną z portalu www.Stooq.pl , które były, m.in. prezentowane poprzez zakupione urządzenia multimedialne.
Wśród zaproszonych gości był współwłaściciel Warszawskiego Centrum Numizmatycznego – Robert Buczak, który omówił inwestycje w monety oraz Dariusz Sabała z DM BOŚ, który opowiedział młodzieży o pracy maklera oraz przedstawił zasady gry na kontraktach terminowych. Dodatkowo zajęcia z zakresu historii rynku kapitałowego poprowadziła Beata Jaskłowska-Ferreras.
++++++
I ZAJĘCIA - 15 września 2010 r.
Podstawowe informacje o giełdzie.
Na początku zajęć wspólnie z prowadzącym zastanawialiśmy się, czym jest giełda papierów wartościowych, co jest potrzebne, aby inwestować na giełdzie (pieniądze, czas, wiedza, predyspozycje psychiczne), czym różni się inwestowanie od spekulacji oraz jakie pytania należy sobie postawić aby rozpocząć inwestowanie. Pan Grabowski omówił cztery zadania giełdy papierów wartościowych (miejsce lokowania kapitału, pozyskanie pieniędzy, wycena aktywów, barometr gospodarki) i przedstawił główne pojęcia dotyczące giełdy (hossa, bessa, krach, trend, akcja, obligacja, dywidenda, indeks, split, papier wartościowy, instrument finansowy). Następnie prowadzący wymienił rodzaje rynków i pokazał na kserach gazety „Parkiet” przykłady notowanych papierów (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne) i instrumentów finansowych (kontrakty terminowe i opcje). Na końcu zajęć pan Grabowski pokazał książki dotyczące inwestowania oraz giełdową prasę. Weszliśmy też na stronę internetową www.stooq.pl, która wg prowadzącego jest najlepsza dla każdego giełdowego gracza.
Alicja Jakubiak
II zajęcia – 22.09.2010 r.
Składanie zleceń na GPW. Zasady spekulacji/inwestycji na giełdzie.
Na wstępie wspólnie z Panem Grabowskim zastanawialiśmy się, jakie są czynniki wyboru domu maklerskiego (prowizje i opłaty, bezpieczeństwo) oraz co jest potrzebne do założenia rachunku. Następnie prowadzący omówił, jak składa się zlecenia. Dla praktycznego pokazania składania zleceń Pan Grabowski pozwolił nam złożyć zlecenia na jednym ze swoich rachunków. Mimo lekkich emocji nie było to jakoś bardzo ekscytujące. Kolejnym ważnym punktem zajęć były zasady inwestycji na giełdzie. Pan Grabowski chciał abyśmy razem zastanowili się, nad tym czego należy unikać podczas gry na giełdzie. Wspólnie ustaliliśmy, że nie powinno się inwestować wszystkich pieniędzy i grać na kredyt. Na koniec zajęć prowadzący omówił błędy inwestorów (pewność siebie, nierealistyczny optymizm, stawianie na trend) oraz przedstawił liczne zasady strategii inwestycyjnych. Przykłady te były poparte wykresami kursów spółek.
Alicja Jakubiak
III zajęcia - 29.09.2010 r. 
Analiza techniczna.
Pan Grabowski przedstawił pojęcie analizy technicznej i następnie na tablicy narysował różne formacje liniowe (podwójny szczyt, podwójne dno, flaga, głowa i ramiona). Naszym zadaniem było wyszukiwanie w Internecie tych formacji na podstawie wykresów indeksów i spółek. Następnie prowadzący przedstawił średnie kroczące. Po omówieniu formacji liniowych i średnich kroczących na podstawie materiałów ksero zapoznaliśmy się ze świeczkami. Formacje świeczkowe mają niekiedy bardzo zabawne nazwy jak np. porzucone dziecko, trzy czarne kruki, kanapka, gwiazda wieczorna. Wspólnie z Panem Grabowskim szukaliśmy tych formacji na wykresach spółek.  
Alicja Jakubiak
IV zajęcia - 6.10. 2010 r.
Czytanie analiz i komentarzy analityków. Zasady SIGG.
Na początku zajęć wspólnie z Panem Grabowskim omówiliśmy kto i w jaki sposób może manipulować na giełdzie. Prowadzący przedstawił przykład manipulacji na przykładzie spółki Toora w 2007 r. Następnie przeczytaliśmy tygodniową analizę z weekendowego wydania „Parkietu” i dwie krótsze. Na przykładzie tych analiz widać, że niektórzy analitycy piszę zgodnie z trendem, a inni mając odmienne zdanie na temat kierunku rynku niż panujący trend, starają się przedstawić swoją argumentację negującą obecne szybkie zwyżki. Trochę czasu poświęciliśmy również na zasady SIGG, które przedstawił Pan Grabowski.
Alicja Jakubiak
V zajęcia - 13.10.2010 r.
Analiza fundamentalna.
Pan Grabowski wytłumaczył pojęcie analizy fundamentalnej. Następnie punkt po punkcie omawialiśmy etapy analizy fundamentalnej (analiza makroekonomiczna świata i Polski, analiza sektorowa i analiza sytuacyjna spółki). Analizę makroekonomiczną omówiliśmy na podstawie obecnej sytuacji. Pan Grabowski sporo miejsca poświęcił na omówienie wskaźników c/z i c/wk. Potem prowadzący rozdał ksera gazety „Parkiet” i wyszukiwaliśmy najbardziej atrakcyjne spółki spośród spółek WIG20 i MWIG 40. Na koniec omówiliśmy bieżącą sytuację na giełdach.
Alicja Jakubiak
VI zajęcia - 20.10.2010 r.
Obecny światowy kryzys gospodarczy.
Zajęcia rozpoczęliśmy od dyskusji, jakie były przyczyny obecnego kryzysu i w jaki sposób się objawił się w gospodarce. Następnie przeczytaliśmy tekst o kryzysie, który rozpoczął się w 2007 roku. Podczas czytania Pan Grabowski wyjaśniał niezrozumiałe pojęcia i krótko komentowaliśmy przeczytany fragment. Na koniec na podstawie wykresów giełdowych indeksów WIG20, S&P500 i BOVESP-y omówiliśmy wpływ kryzysu na poszczególne rynki giełdowe.
Agata Szoka
VII zajęcia - 3.11.2010 r.
Spotkanie z pracownikiem DM BOŚ.
W siódmych zajęciach uczestniczył pracownik domu maklerskiego Dariusz Sabała. Pan Sabała obecnie pracuje w domu maklerskim BOŚ. Wcześniej pracował w domu maklerskim BPH. Pan Sabała po przedstawieniu charakteru swojej pracy najwięcej czasu poświęcił na omówienie analizy technicznej WIG20 i wybranych spółek (m.in. KGHM, Stalexportu, Getinu). Wyjaśnił główne narzędzia analizy technicznej jak MACD i RSI. Następnie przedstawił zasady funkcjonowania kontraktów terminowych na WIG20 oraz FOREX-u. Dużą uwagę zwrócił tu na ryzyko obracania tego typu instrumentami finansowymi. 
            Alicja Jakubiak
VIII zajęcia - 10.11.2010 r.
Indeksy, inwestorzy i spółki na GPW.
Na początku zajęć przypomnieliśmy główne indeksy GPW, potem wspólnie ustaliliśmy jakie na GPW są subindeksy sektorowe. Następnie prowadzący dał nam kartki ze spółkami z indeksów mWIG40 i sWIG80 i polecił, abyśmy przyporządkowali je do subindeksów sektorowych. Kolejnym zagadnieniem zajęć byli inwestorzy na GPW (zagraniczni, polskie instytucje – OFE, TFI, banki i domy maklerskie oraz indywidualni). Zapoznaliśmy się z najbogatszymi inwestorami na GPW (Solorz, replica designer handbags, Czarnecki, Sołowiow itd.) oraz posiadanymi przez nich spółkami.
 
Marcin Majak
IX zajęcia - 17.11.2010 r.
Wycieczki do domów maklerskich.
Dziewiąte zajęcia upłynęły pod znakiem zwiedzania warszawskich domów maklerskich. Pierwszym celem był BZWBK na Jana Pawła II. Okazało się, że nie ma już tam sali dogrywek (tzn. miejsca, gdzie przebywają zawodowi gracze giełdowi). Następnie zwiedziliśmy malutki CDM na rogu Jana Pawła II i Świętokrzyskiej oraz weszliśmy do DM Millenium. Tam przez chwilę przebywaliśmy na sali dogrywek, na której było kilka osób. Akurat był czas dogrywki i ustalone zostały ceny na końcowym fixingu. Ponieważ mieliśmy nikomu nie przeszkadzać, Pan Grabowski objaśnił nam wyświetlenia na tablicy i następnie poszliśmy na ulicę Wspólną. Mieści się tam Dom Inwestycyjny BRE. Sesja już się zakończyła i pani z obsługi powiedziała, że omówienie sesji przez analityka odbywa się w poniedziałki. Chociaż Pan Grabowski umówił to spotkanie, to z racji braków kadrowych nikt nas nie oprowadzał. Zakończenie wycieczki nastąpiło w pobliskim DM BOŚ na ulicy Marszałkowskiej. 
Alicja Jakubiak
X zajęcia - 24.11.2010 r.
Budowa portfela inwestycyjnego.
Na zajęciach Pan Grabowski wspólnie z nami budował portfele bezpieczne i agresywne na kwoty 10.000, 100.000 i 1.000.000 złotych. Wspólnie z prowadzącym wymienialiśmy finansowe i rzeczowe produkty finansowe, a następnie ustaliliśmy stopień ryzyka i proporcje poszczególnych inwestycji (lokaty, replica designer handbags, obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje, kontrakty terminowe, waluty, złoto, nieruchomości).
Alicja Jakubiak
XI zajęcia - 1.12.2010 r.
Inwestycja w monety jako inwestycja alternatywna.
11 zajęcia były prowadzone przez Pana Roberta Buczaka, który jest współwłaścicielem Warszawskiego Centrum Numizmatycznego. Na początku Pan Buczak krótko przedstawił historię pieniądza. Potem krótko omówiono wady i zalety inwestowania w monety. Trochę czasu zajęło też przedstawienie historii złotej monety dwudziestodolarowej z 1933 r., która jest jedną z najdroższych monet w historii świata. Porównywano cenę złota z cenami skupu popularnych złotych monet. W końcu zajęć Pan Grabowski krótko przedstawił sytuację współczesnych polskich monet kolekcjonerskich, które zostały mocno przecenione z powodu zbyt dużych nakładów.
Alicja Jakubiak
XII zajęcia - 15.12.2010 r. Krachy finansowe i podsumowanie zajęć cyklu.
Na ostatnich zajęciach robiliśmy ćwiczenia dotyczące formacji liniowych, analizy fundamentalnej oraz technicznej, przyporządkowywania spółek do indeksów. Staraliśmy się ustalić ceny podstawowych surowców i walut. Przypomniane zostały główne zasady inwestycji giełdowych i zarządzania portfelem. Ćwiczenia te oprócz podsumowania zajęć miały być też przygotowaniem do testu. Odwiedziła nas Pani Beata Jaskłowska-Ferreras, która zapoznała nas z Krachami finansowymi z ostatnich kilkudziesięciu lat.
Alicja Jakubiak
++++++
Naszą aktywność w edukacji z przedsiębiorczości dostrzeżono w Warszawie. Dyrektor 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Włodzimierz Taboryski, został zaproszony przez Wyższą Szkołę Zarządzania – Polish Open University na konferencję z cyklu Ogólnopolski Program Rozwoju Procesu Dydaktycznego z Zakresu Przedsiębiorczości. Dyrektor prezentował przed kilkudziesięcioma nauczycielami przedsiębiorczości z warszawskich liceów kompleksowe traktowanie w liceum edukacji jako procesu kształtowania ludzi aktywnych w wielu sferach osobistych uwzględniających także biznesowe problemy tej aktywności. Władze Wyższej Szkoły Zarządzania postanowiły nawiązać współpracę z 21 SLO w realizacji takiego programu a także wesprzeć zajęcia następnych edycji programu międzyszkolnego koła „RYNEK KAPITAŁOWY DLA LICEALISTÓW” promując go wśród nauczycieli warszawskich liceów, zasilając kadrą specjalistów i przekazując materiały dydaktyczne.
Konspekt - prezentacja wystąpienia dyrektora 21SLO znajduje się na załączonej płytce CD.
+++++++
Informacje o programie zamieszczone zostały na stronach – www.sztuka-edukacja.org.pl ; www.akademia-kultury.edu.pl ; www.21slo.edu.pl ; www.narzecz.edu.pl

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

Do projektu początkowo zgłosiło się ponad 15 uczniów. Przez zajęcia łącznie przewinęło się 19 osób z trzech warszawskich liceów. Przeciętnie na zajęciach było 9 osób. Część osób zmuszona była zrezygnować, bo miała w tym samym czasie inne zajęcia związane z maturą.
Zaplanowano 12 spotkań warsztatowych po 2 godz. I wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się.
Lista uczestników jest na CD.

 

 

Powered By RiseNet CMS © 2022
   
luxusreplica uhren rolex replica orologi replica www.aaauhren.de