Dzisiaj jest środa, 30 listopada 2022 r.
Imieniny: Justyna, Andrzej, Konstanty

RYNEK KAPITAŁOWY DLA LICEALISTY (IV EDYCJA)

 Fragment wniosku dotacyjnego.
2. Miejsce wykonania zadania

Warszawa:
·         Siedziba Akademii Sztuki i Kultury, al. Jana Pawła II 36C,
·         Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4,
·         wybrane warszawskie domy maklerskie (BZWBK, BOŚ, DI BRE).

3. Cel zadania

I. Celem projektu jest kontynuacja poprzednich edycji i przygotowanie grupy uczniów z warszawskich liceów do:
·         inwestowania na giełdzie, FOREX-ie i w inne instrumenty finansowe,
·         budowy portfela inwestycyjnego,
·         pracy w charakterze maklera giełdowy papierów wartościowych.
II. Uczniowie rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w zakresie produktów i funkcjonowania rynku kapitałowego. Nowością w porównaniu do poprzednich edycji będzie rozszerzenie tematyki zajęć o inwestowaniu w monety.
III. Pragniemy stworzyć model nauczania uczniów praktycznego korzystania z rynku kapitałowego. Następnie model ten będziemy upowszechniali w formie konspektów lekcji. Mamy nadzieję, że inni nauczyciele podstaw przedsiębiorczości rozszerzą program o te tematy. A uczestnicy zajęć będą aktywnymi i rozsądnymi uczestnikami rynku kapitałowego.
IV. Zwracamy uwagę, że inwestować może każdy – bez względu na to gdzie mieszka i czy jest osobą pełnosprawną czy nie.

4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania

Zadanie jest kontynuacją poprzednich edycji, które były realizowane w okresie wrzesień 2007 – grudzień 2009 r. Jej inspiratorami są uczniowie, którzy chcą zdobyć wiedzę o inwestowaniu. Obecna edycja jest powtórzeniem i rozwinięciem tematyki poprzednich edycji.
Tworzenie projektu pierwszej edycji przypadło dokładnie na koniec najdłużej hossy na GPW. Cała pierwsza i druga edycja były prowadzone już w okresie bessy i kryzysu kredytowego, który na jesieni 2008 roku przeniósł się do realnej gospodarki. Trzecia edycja z kolei przypadała na czas poprawy koniunktury giełdowej, po zakończeniu wielkich spadków w lutym-marcu 2009 r. Obecne problemy z zadłużeniem państw strefy EURO mogą być początkiem kolejnej bessy. Zajęcia giełdowe w takim czasie są bardzo cennym doświadczeniem dla młodych osób i przyszłych inwestorów, bo ukazują skalę strat na rynku kasowym, zmuszają do bardziej spekulacyjnego podejścia do giełdy oraz zastanowienia się nad wykorzystywaniem instrumentów pochodnych.
Główną nowością IV edycji będzie rozszerzenie tematyki na kwestie związane z inwestycjami alternatywnymi (m.in. w monety). Podobnie jak w poprzednich edycjach będzie prowadzona współpraca z pracownikami DM BOŚ.
Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w siedzibie Akademii Sztuki i Kultury (www.akademia-kultury.edu.pl). Praktycznym sprawdzianem umiejętności uczniów będzie udział w 8 edycji SIGG-u oraz samodzielne inwestowanie w ramach Gry Giełdowej na portalu Onet. Odbędzie się też wycieczka na GPW i do wybranych domów maklerskich.
Tematy i konspekty lekcji będziemy upowszechniać poprzez portale internetowe.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania/ należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

2 września 2010 r. – 10 września 2010 r. – rekrutacja około 15 uczestników spośród warszawskich licealistów a także innych szkół ponadgimnazjalnych.
W dniach 13 września – 17 grudnia 2010 r. będą prowadzone cotygodniowe, dwugodzinne spotkania warsztatowe o następującej tematyce:
1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe informacje o giełdzie papierów wartościowych (zadania giełdy, notowane instrumenty finansowe, założenie rachunku, składanie zleceń).
2. Zasady spekulacji i inwestowania na GPW. Psychologiczne aspekty inwestowania. Informacje o SIGG. Top air jordan 1 shoes for men.
3. Analiza techniczna.
4. Analiza fundamentalna.
5. Obecny światowy kryzys gospodarczy – geneza i przebieg. Wpływ kryzysu na giełdy. Przykłady innych kryzysów finansowych.
6. Indeksy i rynki na GPW. Inwestorzy na warszawskiej giełdzie. Spółki na GPW. Jakie branże są najbardziej przyszłościowe? – dyskusja.
7. Inwestycje w monety – spotkanie z pracownikiem Warszawskiego Centrum Numizmatycznego.
8. Budowa i zarządzanie portfelem. Przykłady historyczne. Fundusze inwestycyjne.
9. Wycieczki do domów maklerskich i na GPW.
10. Praktyczne inwestowanie w instrumenty pochodne i na FOREX-ie, czytanie sprawozdań finansowych spółek – spotkanie z specjalistą z domu maklerskiego.
11. Omówienie sytuacji na rynkach w 2010 r. Jakie inwestycje przyniosły największe zyski?
12. Test końcowy. Podsumowanie zajęć.
W ramach zajęć uczniowie będą też omawiać swoje decyzje inwestycyjne. W czasie poprzednich edycji uczniowie zdobyli już podstawowe informacje na temat inwestowania i dlatego łatwiej będzie im podejmować konkretne decyzje i je uzasadniać. W dalszym ciągu uczniowie z 2 szkół (z LXXIV LO i 21 SLO) będą uczestniczyć w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej oraz indywidualnie w grze na portalu Onet. Zwycięzcy gry giełdowej oraz testu, który odbędzie się na zakończenie projektu otrzymają nagrody. High quality designer air jordan 1 for sale online.
Podobnie jak poprzednio bierzemy pod uwagę dostosowanie części tematów do zainteresowań uczestników a zwłaszcza przeprowadzenie konsultacji dla nowych uczestników zajęć.
W czasie trwania projektu zostaną zakupione dalsze pomoce dydaktyczne, a których uczniowie będą mogli korzystać podczas realizacji całego projektu oraz po jego zakończeniu a także sprzęt multimedialny, w tym tablica interaktywna.
Lista proponowanych pozycji:
1. Czasopisma: „Parkiet”, „Forbes”, „Przegląd numizmatyczny”.
2. Opracowania: Almanach Polskiego Rynku Kapitałowego Przewodnik Inwestora, bmw, czerwiec 2010; Adam Jagielnicki, Inwestycje giełdowe. Jak grac i wygrywać, Warszawa 2007.
3. Programy komputerowe: ISPAG PRO 9.0, analiza techniczna na portalu www.stooq.pl.
 
12-19 grudnia 2010 r. – podsumowanie zadania.

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania

Młodzież, która weźmie udział w projekcie będzie mogła rozszerzyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z inwestowania środków kapitałowych, aby w przyszłości skutecznie pomnażać swój kapitał. Wyniki osiągnięte w grach giełdowych pozwolą na wstępną ocenę własnych umiejętności i powinny skłonić do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego. Dodatkowo uczniowie będą mogli się zintegrować z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach.

Powered By RiseNet CMS © 2022
   
luxusreplica uhren rolex replica orologi replica www.aaauhren.de